مناسبت

2024

Customer Recognition Day

روز جهانی شناختن مشتریان

چون برای ما مهم هستید...

فرم روز جهانی شناختن مشتریان گرین پلاس

Green Plus Customer Recognition Day form

نام و نام خانوادگی(ضروری)

روز شناختن مشتریان گرین پلاس

شما عزیزان میتونید به مناسبت این روز با تکمیل فرم شناخت مشتریان گرین پلاس

هم نظرات ارزشمند خودتون رو با ما در میون بذارید تا بهتر بشناسیمتون

و هم کد هدیه اختصاصی دریافت کنید! منتظرتون هستیم…

گرین پلاس_روز جهانی مشتریان گرین پلاس- 2024

چون شایسته بهترین هایید...

ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن شاهکار نوآوری  ﻣﯽﺑ‌ﺎﺷﺪ.

باز کردن چت
گرین پلاس | پیشرو در حوزه فناوری ابری
چطور می تونم کمک تون کنم؟