غیر حضوری

13 اردیبهشت 1403 - ساعت 11 الی13

Docker Webinar

وبینار فناوری محبوب Docker

فرم ثبت نام وبینار داکر 2

وبینار داکر

نام(ضروری)

فرصت باقی مانده

0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

Introduction to Docker Swarm

در این وبینار، با مفاهیم ابتدایی داکر آشنا می شوید و به آسانی به این فناوری محبوب دسترسی پیدا می کنید؛ به دنیای داکر خوش آمدید! 

گرین پلاس _وبینار داکر2

منتظر حضور گرمتون هستیم...

ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن شاهکار نوآوری  ﻣﯽﺑ‌ﺎﺷﺪ.

باز کردن چت
گرین پلاس | پیشرو در حوزه فناوری ابری
چطور می تونم کمک تون کنم؟