خرید CDN بانکی

خرید سرویس CDN بانکی از گرین پلاس؛

سریع، امن و به گستره جهان

چگونه خرید CDN بانکی به بهبود سرعت سایت کمک می‌کند؟ CDN بانکی، شبکه ای از سرورهای پراکنده جغرافیایی، محتواهای وب سایت را ذخیره و کپی از آن را در مراکز داده جهانی نگه می‌دارد. زمانی که کاربر درخواست صفحه‌ای از وب‌سایت را می‌دهد، درخواست به نزدیک‌ترین گره CDN ارسال می‌شود و مطالب از محتوای حافظه پنهان در نقاط حضور CDN (PoPs) ارائه می‌شود.

این سیستم به طور چشم‌گیری زمان پاسخ درخواست تا تحویل را به سرعت کاهش می‌دهد، این امر به وب‌سایت اجازه می‌دهد تا با سرعت بیشتری بارگذاری شود. با افزودن CDN بانکی گرین پلاس، مزایای اضافی نیز به دست می‌آید؛ از جمله ذخیره تصاویر و محتوای سایت در سرورهای لبه و ارائه آن با سرعت بهتر، که منجر به بهبود عملکرد کلی وب‌سایت می‌شود.

گرین پلاس_سرویسcdn بانکی

انواع پلن‌های CDN وب‌سایت گرین پلاس

DNS ابری

قابلیت‌های پایه برای وب‌سایت‌های کوچک
رایگان
 • ترافیک مصرفی منصفانه
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • تعداد قوانین‌ Firewall
 • گزارش گیری‌
 • پشتیبانی‌

برنز

قابلیت‌های توسعه‌یافته برای وب‌سایت‌های متوسط
هزارتومان ٤٩/٩
ماهانه
 • ترافیک مصرفی منصفانه
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • تا 5 قانون Firewall
 • گزارش گیری‌
 • پشتیبانی‌

نقره ای

قابلیت‌های پیشرفته برای وب‌سایت‌های بزرگ و پرترافیک
هزارتومان ١٢٩/٩
ماهانه
 • ترافیک مصرفی منصفانه
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • تا 10 قانون Firewall
 • گزارش گیری‌
 • پشتیبانی‌

طلایی

قابلیت‌های فوق پیشرفته برای وب‌سایت‌های بزرگ و پرتقاضا
هزارتومان ٢٩٩
ماهانه
 • ترافیک مصرفی منصفانه
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • تا 15 قانون Firewall
 • گزارش گیری‌
 • پشتیبانی‌

نامحدود

قابلیت‌های فوق پیشرفته برای سازمان های بزرگ
تماس بگیرید
 • ترافیک مصرفی نامحدود
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • قوانین‌ Firewall نامحدود
 • گزارش گیری‌
 • پشتیبانی‌ VIP
مشاهده جزئیات پلن ها

DNS ابری

قابلیت‌های پایه برای وب‌سایت‌های کوچک
رایگان
 • ترافیک مصرفی منصفانه
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • حملات DDOS لایه‌ ٣ و ٤
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • بارگذاری‌ گواهینامه‌ SSL
 • محافظت‌ WAF
 • تعداد قوانین‌ Firewall
 • تعداد قوانین‌ سفارشی‌
 • تعداد پاکسازی‌ cache
 • صفحات خطای‌ اختصاصی‌
 • NS دلخواه
 • IP اختصاصی‌
 • پاكسازی‌ کش‌ کل‌ سایت‌
 • کش‌ کردن محتوای‌ استاتیک‌
 • پشتیبانی‌ از HSTS
 • گزارش گیری‌
 • دسترسی‌ به‌ API
 • گزارش گیری Access Log
 • Nameserver دلخواه
 • پورت اوریجین‌
 • web socket
 • تعداد پاپسایت‌ها
 • پشتیبانی‌

برنز

قابلیت‌های توسعه‌یافته برای وب‌سایت‌های متوسط
هزارتومان ٤٩/٩
ماهانه
 • ترافیک مصرفی منصفانه
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • حملات DDOS لایه‌ ٣ و ٤
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • بارگذاری‌ گواهینامه‌ SSL
 • محافظت‌ WAF
 • تا 5 قانون Firewall
 • تا 5 قانون سفارشی‌
 • تا 500 بار پاکسازی‌ cache
 • صفحات خطای‌ اختصاصی‌
 • NS دلخواه
 • IP اختصاصی‌
 • پاكسازی‌ کش‌ کل‌ سایت‌
 • کش‌ کردن محتوای‌ استاتیک‌
 • پشتیبانی‌ از HSTS
 • گزارش گیری‌
 • دسترسی‌ به‌ API
 • تا 5 روز گزارش Access Log
 • Nameserver دلخواه
 • پورت اوریجین‌
 • web socket
 • تا 7 پاپسایت
 • پشتیبانی‌

نقره ای

قابلیت‌های پیشرفته برای وب‌سایت‌های بزرگ و پرترافیک
هزارتومان ١٢٩/٩
ماهانه
 • ترافیک مصرفی منصفانه
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • حملات DDOS لایه‌ ٣ و ٤
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • بارگذاری‌ گواهینامه‌ SSL
 • محافظت‌ WAF
 • تا 10 قانون Firewall
 • تا 10 قانون سفارشی‌
 • تا 1000 بار پاکسازی‌ cache
 • صفحات خطای‌ اختصاصی‌
 • NS دلخواه
 • IP اختصاصی‌
 • پاكسازی‌ کش‌ کل‌ سایت‌
 • کش‌ کردن محتوای‌ استاتیک‌
 • پشتیبانی‌ از HSTS
 • گزارش گیری‌
 • دسترسی‌ به‌ API
 • تا 7 روز گزارش Access Log
 • Nameserver دلخواه
 • پورت اوریجین‌
 • web socket
 • تا 10 پاپسایت‌
 • پشتیبانی‌

طلایی

قابلیت‌های فوق پیشرفته برای وب‌سایت‌های بزرگ و پرتقاضا
هزارتومان ٢٩٩
ماهانه
 • ترافیک مصرفی منصفانه
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • حملات DDOS لایه‌ ٣ و ٤
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • بارگذاری‌ گواهینامه‌ SSL
 • محافظت‌ WAF
 • تا 15 قانون Firewall
 • تا 20 قانون سفارشی‌
 • تا 5000 بار پاکسازی‌ cache
 • صفحات خطای‌ اختصاصی‌
 • NS دلخواه
 • IP اختصاصی‌
 • پاكسازی‌ کش‌ کل‌ سایت‌
 • کش‌ کردن محتوای‌ استاتیک‌
 • پشتیبانی‌ از HSTS
 • گزارش گیری‌
 • دسترسی‌ به‌ API
 • تا 14 روز گزارش Access Log
 • Nameserver دلخواه
 • پورت اوریجین‌
 • web socket
 • تا 15 پاپسایت‌
 • پشتیبانی‌

نامحدود

قابلیت‌های فوق پیشرفته برای سازمان های بزرگ
تماس بگیرید
 • ترافیک مصرفی نامحدود
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • حملات DDOS لایه‌ ٣ و ٤
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • بارگذاری‌ گواهینامه‌ SSL
 • محافظت‌ WAF
 • قوانین‌ Firewall نامحدود
 • قوانین‌ سفارشی‌ نامحدود
 • پاکسازی‌ cache نامحدود
 • صفحات خطای‌ اختصاصی‌
 • NS دلخواه
 • IP اختصاصی‌
 • پاكسازی‌ کش‌ کل‌ سایت‌
 • کش‌ کردن محتوای‌ استاتیک‌
 • پشتیبانی‌ از HSTS
 • گزارش گیری‌
 • دسترسی‌ به‌ API
 • تا 60 روز گزارش Access Log
 • Nameserver دلخواه
 • پورت اوریجین‌
 • web socket
 • میزان دلخواه پاپسایت‌
 • پشتیبانی‌ VIP

امکانات سرویس CDN بانکی گرین پلاس

(افزایش سرعت بارگذاری و ارتقاء امنیت وب‌سایت)

CDN بانکی، یک شبکه توزیع محتواست که به بانک‌ها کمک می‌کند تا محتواهای وب سایت خود را با سرعت بالا و امانت ارائه دهند. با استفاده از سرورهای نزدیک به مشتریان، سرعت بارگذاری صفحات بهبود می‌یابد و توزیع بهینه ترافیک مقاومت در برابر ترافیک بالا را فراهم می‌کند. امکانات امنیتی از جمله رمزنگاری SSL/TLS اطمینان از امانت انتقال داده‌ها را فراهم می‌سازد. پشتیبانی از پروتکل HTTP/2 و ذخیره تصاویر در سرورهای لبه، به بهبود کارایی و تجربه کاربری کمک می‌کنند.

گرین پلاس_NS های اختصاصی

استفاده از NS های اختصاصی

NS (Name Server)های اختصاصی در سرویس CDN سرورهایی هستند که به عنوان مسئول DNS برای دامنه‌هایی که از خدمات CDN استفاده می‌کنند، تعیین می‌شوند. با استفاده از NS اختصاصی در سرویس CDN، مشتریان می‌توانند به‌صورت شخصی تنظیمات DNS خود را مدیریت کرده و بهینه‌سازی توزیع محتوا را بر اساس نیازهای خود انجام دهند.

گرین پلاس_سرور های لبه

راه اندازی Edge های اختصاصی

Edge های اختصاصی در CDN بانکی، سرورهایی هستند که در نقاط استراتژیک جهان قرار دارند و برای بهبود سرعت و امنیت ارتباط بانک با کاربران مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سرورها به بانک امکان می‌دهند که خدمات خود را بهینه کنند و تجربه کاربری را بهبود بخشند.

گرین پلاس_افزایش امنیت1

افزایش امنیت

CDN بانکی از ارتباطات رمزنگاری SSL/TLS برای حفاظت از اطلاعات حساس کاربران در انتقال داده‌ها استفاده می‌کند. مکانیزم‌های حفاظت از حریم شخصی در CDN بانکی باعث می‌شود که اطلاعات حساس به دسترس غیرمجاز نخواهند رسید.

گرین پلاس_دسترسی دائمی به محتوا در CND بانکی

پایداری و دسترسی دائمی

افزایش پایداری و دسترسی دائمی به محتوا از ویژگی های CDN بانکی موجود در نقاط جغرافیایی متفاوت می باشد. این سرورها به بهبود سرعت انتقال اطلاعات، مدیریت ترافیک و افزایش پایداری سرویس برای اطمینان از تجربه بهتر کاربران بانکی کمک می‌کنند.

گرین پلاس_کاهش زمان پاسخگویی

کاهش زمان پاسخگویی

کاهش زمان پاسخگویی در CDN بانکی بهبود سرعت انتقال اطلاعات بین کاربران و سرورها را فراهم می‌کند. با استفاده از سرورهای مستقر در نقاط استراتژیک، این سرویس‌ها اطمینان می‌دهند که درخواست‌های کاربران با سرعت بالا پاسخ داده شده و تجربه استفاده از خدمات بانکی بهبود یابد.

گرین پلاس_مقابله با حملات DDOS

مقابله با DDoS

CDN با حملات DDoS از طریق فیلترینگ ترافیک مشکوک، مقابله می کند. توزیع منابع بار(Load Balancing) به صورت متناسب با استفاده از سیستم‌های تشخیص هوشمند که حملات را شناسایی می کنند، از دسترسی غیرمجاز به سرورهای مقصد جلوگیری می‌کند.

گرین پلاس_WAF اختصاصی

WAF اختصاصی

WAF های اختصاصی در خدمات CDN بانکی، سیستم‌هایی هستند که به‌صورت اختصاصی برای محافظت از برنامه‌های وب بانکی در برابر حملات مختلف طراحی شده‌اند. این ابزارها با نظارت بر ترافیک HTTP، تشخیص و مسدودسازی حملات امنیتی نظیر SQL injection و cross-site scripting را انجام می دهند.

مسیریابی هوشمند

مسیریابی هوشمند در CDN بانکی به امکاناتی اشاره دارد که به‌طور هوشمندانه ترافیک و درخواست‌ها را از مسیرهای بهینه‌تر به سمت سرورهای مختلف هدایت می‌کند. این ویژگی به منظور بهبود سرعت انتقال داده، بهینه‌سازی بار سرورها و افزایش دسترسی به محتوا می باشد.

اطلاعات بیش تر
گرین پلاس_پروتکل تبدیل در CDN

پروتکل تبدیل

Transform protocol در CDN به تنظیم و تغییر محتوای ارسالی به کاربران اشاره دارد. این پروتکل به CDN امکان می‌دهد تا محتوا را بهینه‌سازی و تغییر دهد، از جمله تغییر اندازه تصاویر، کاهش کیفیت تصاویر در صورت نیاز، یا اعمال فشرده‌سازی. Transform protocol کمک می‌کند تا محتوا به شکل بهینه‌تری برای کاربران ارسال شود و در نتیجه سرعت بارگذاری و عملکرد کلی سایت یا برنامه‌ها را بهبود بخشد.

سیستم های هوشمند CDN

سیستم‌های هوشمند در CDN از تکنولوژی‌های پیشرفته برای بهبود عملکرد و ارتقاء تجربه کاربری استفاده می‌کنند. این سیستم‌ها شامل هوش مصنوعی و یادگیری ماشین هستند که به طور خودکار تصمیماتی را برای بهینه‌سازی توزیع محتوا، مدیریت بار، و پاسخ به شرایط متغیر شبکه انجام می‌دهند. سیستم‌های هوشمند در CDN به تحلیل داده‌های ترافیک، پیش‌بینی نیازهای کاربران، و بهبود راهکارهای توزیع محتوا می‌پردازند. این رویکرد هوشمندانه منجر به ارتقاء کارایی، امنیت، و پایداری شبکه CDN می‌شود.

سیستم های هوشمند
گرین پلاس_پایگاه داده محتوا

پایگاه داده محتوا

پایگاه داده محتوا در CDN مسئول ذخیره و مدیریت اطلاعات محتوایی است که توسط CDN ارائه می‌شود. این پایگاه داده شامل اطلاعاتی نظیر تصاویر، ویدئوها و فایل‌های مختلف است. با استفاده از این پایگاه داده، CDN قادر به بهبود سرعت ارسال محتوا و بهینه‌سازی توزیع آن به کاربران در سراسر جهان می‌شود. همچنین، این پایگاه داده نقش اساسی در اجرای سیاست‌های کشینگ (Caching) و مدیریت ترافیک در CDN دارد.

کاهش حجم داده در پروتکل تبادل

Transform protocol یا پروتکل تبادل در CDN، بهبود کارایی شبکه را ایجاد می‌کند از طریق کاهش حجم داده‌ها. این پروتکل از فشرده‌سازی داده و تغییرات مانند کاهش کیفیت تصاویر برای انتقال بهینه محتوا استفاده می‌کند. این اقدامات باعث کاهش زمان لود صفحات و افزایش سرعت ارتباطات می‌شود، که تجربه کاربری را بهبود می‌بخشد و همچنین به افزایش کارایی و بهره‌وری شبکه کمک می‌کند.

گرین پلاس_کاهش حجم داده در پروتکل تبادل

سؤالات متداول

پاسخ سؤالات متداول خود را از اینجا بخوانید

شبکه توزیع محتوا یا CDN به مجموعه‌ای از سرورهای قرار گرفته در نقاط استراتژیک جهان اطلاق می‌شود که اطلاعات را از سرور اصلی در حافظه‌های کش خود ذخیره کرده و در صورت درخواست کاربران، به جای ارسال پاسخ از سرور مبدا، اطلاعات و فایل‌های درخواستی را از سرور نزدیک به موقعیت جغرافیایی کاربر نهایی ارسال می‌کند. این اقدام به منظور افزایش سرعت تبادل اطلاعات و بهبود زمان بارگذاری صفحات وب‌سایت انجام می‌شود.

برای تعادل دادن به بار ترافیک و افزایش سرعت ارائه خدمات، کسب و کارهایی که با حجم ترافیک بالا روبرو هستند، می‌توانند از CDN به منظور ذخیره محتوای ثابت استفاده کرده و با سرعت بالا به کاربران خود خدمات ارائه دهند.

 • پنل مدیریتی با رابط کاربری مناسب و کاربرپسند
 • قابلیت فعال‌سازی آنتی‌ویروس
 • امکان تعریف قوانین مجزا برای فایل‌های استاتیک و داینامیک در فایروال
 • قابلیت استفاده از ویژگی Load Balancing
 • اختصاص امکان دیباگ‌کردن جهت کمک به عیب‌یابی بهتر در تنظیمات استاندارد CDN
 • قابلیت بارگذاری SSL شخصی
 • قابلیت مدیریت Load Balancing
 • قابلیت فعال‌سازی IP Reputation
 • قابلیت استفاده از پنل مدیریتی DNS
 • قابلیت Minify به عنوان «قابلیت شتاب‌دهی» و بهینه‌سازی انواع فایل
 • قابلیت استفاده از صفحات خطای شخصی‌سازی شده
 • قابلیت تنظیم قوانین مختلف امنیتی در بخش فایروال
 • قابلیت جلوگیری از حملات DDoS در سطح اپلیکیشن
 • قابلیت استفاده از گواهی SSL استاندارد  گرین پلاس
 • قابلیت فعال‌سازی WAF جهت ارتقای امنیت در سطح وب اپلیکیشن
 • قابلیت فعال‌سازی آنتی‌ویروس برای فایل‌های آپلود شده در وب‌سایت
 • قابلیت مشاهده logهای دسترسی و امنیتی در بازه‌های زمانی دلخواه
 • قابلیت مدیریت تنظیمات Cache از جمله نوع و مدت زمان Cache محتوا
 • قابلیت مشاهده وضعیت سرویس CDN، ترافیک مصرفی و نمودار میزان مصرف
مشتریان ما چه می گویند؟

آخرین نظرات مشتریان رضایتمندما

سرویس CDN گرین پلاس راهکاری نوین

شبکه توزیع محتوای سریع، امن و به گستره جهان

cdn banner
باز کردن چت
گرین پلاس | پیشرو در حوزه فناوری ابری
چطور می تونم کمک تون کنم؟