خرید CDN وردپرس

خرید سرویس CDN وردپرس از گرین پلاس؛

 

سریع، امن و به گستره جهان

خرید CDN برای وب‌سایت‌های وردپرسی به بهبود سرعت و عملکرد آنها کمک فراوانی می‌کند. CDN بر اساس یک شبکه از سرورهای پراکنده جغرافیایی عمل می‌کند که محتواهای وب‌سایت را ذخیره و کپی‌هایی از آن را در مراکز داده جهانی قرار می دهد. هنگامی که کاربر درخواست صفحه‌ای از وب‌سایت را می‌دهد، درخواست به نزدیک ترین گره CDN ارسال می‌شود و محتوا از حافظه پنهان در نقاط حضور CDN (PoPs) به سرعت ارائه می‌شود.

این سیستم به طور چشم‌گیری زمان پاسخ درخواست تا تحویل را به سرعت کاهش می‌دهد، این امر به وب‌سایت اجازه می‌دهد تا با سرعت بیشتری بارگذاری شود. با افزودن CDN گرین پلاس، مزایای اضافی نیز به دست می‌آید؛ از جمله ذخیره تصاویر و محتوای وب‌سایت در سرورهای لبه و ارائه آن با سرعت بهتر، که منجر به بهبود عملکرد کلی وب‌سایت می‌شود.

گرین پلاس_سرویسcdn وردپرس

انواع پلن‌های CDN وب‌سایت گرین پلاس

DNS ابری

قابلیت‌های پایه برای وب‌سایت‌های کوچک
رایگان
 • ترافیک مصرفی منصفانه
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • تعداد قوانین‌ Firewall
 • گزارش گیری‌
 • پشتیبانی‌

برنز

قابلیت‌های توسعه‌یافته برای وب‌سایت‌های متوسط
هزارتومان ٤٩/٩
ماهانه
 • ترافیک مصرفی منصفانه
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • تا 5 قانون Firewall
 • گزارش گیری‌
 • پشتیبانی‌

نقره ای

قابلیت‌های پیشرفته برای وب‌سایت‌های بزرگ و پرترافیک
هزارتومان ١٢٩/٩
ماهانه
 • ترافیک مصرفی منصفانه
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • تا 10 قانون Firewall
 • گزارش گیری‌
 • پشتیبانی‌

طلایی

قابلیت‌های فوق پیشرفته برای وب‌سایت‌های بزرگ و پرتقاضا
هزارتومان ٢٩٩
ماهانه
 • ترافیک مصرفی منصفانه
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • تا 15 قانون Firewall
 • گزارش گیری‌
 • پشتیبانی‌

نامحدود

قابلیت‌های فوق پیشرفته برای سازمان های بزرگ
تماس بگیرید
 • ترافیک مصرفی نامحدود
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • قوانین‌ Firewall نامحدود
 • گزارش گیری‌
 • پشتیبانی‌ VIP
مشاهده جزئیات پلن ها

DNS ابری

قابلیت‌های پایه برای وب‌سایت‌های کوچک
رایگان
 • ترافیک مصرفی منصفانه
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • حملات DDOS لایه‌ ٣ و ٤
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • بارگذاری‌ گواهینامه‌ SSL
 • محافظت‌ WAF
 • تعداد قوانین‌ Firewall
 • تعداد قوانین‌ سفارشی‌
 • تعداد پاکسازی‌ cache
 • صفحات خطای‌ اختصاصی‌
 • NS دلخواه
 • IP اختصاصی‌
 • پاكسازی‌ کش‌ کل‌ سایت‌
 • کش‌ کردن محتوای‌ استاتیک‌
 • پشتیبانی‌ از HSTS
 • گزارش گیری‌
 • دسترسی‌ به‌ API
 • گزارش گیری Access Log
 • Nameserver دلخواه
 • پورت اوریجین‌
 • web socket
 • تعداد پاپسایت‌ها
 • پشتیبانی‌

برنز

قابلیت‌های توسعه‌یافته برای وب‌سایت‌های متوسط
هزارتومان ٤٩/٩
ماهانه
 • ترافیک مصرفی منصفانه
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • حملات DDOS لایه‌ ٣ و ٤
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • بارگذاری‌ گواهینامه‌ SSL
 • محافظت‌ WAF
 • تا 5 قانون Firewall
 • تا 5 قانون سفارشی‌
 • تا 500 بار پاکسازی‌ cache
 • صفحات خطای‌ اختصاصی‌
 • NS دلخواه
 • IP اختصاصی‌
 • پاكسازی‌ کش‌ کل‌ سایت‌
 • کش‌ کردن محتوای‌ استاتیک‌
 • پشتیبانی‌ از HSTS
 • گزارش گیری‌
 • دسترسی‌ به‌ API
 • تا 5 روز گزارش Access Log
 • Nameserver دلخواه
 • پورت اوریجین‌
 • web socket
 • تا 7 پاپسایت
 • پشتیبانی‌

نقره ای

قابلیت‌های پیشرفته برای وب‌سایت‌های بزرگ و پرترافیک
هزارتومان ١٢٩/٩
ماهانه
 • ترافیک مصرفی منصفانه
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • حملات DDOS لایه‌ ٣ و ٤
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • بارگذاری‌ گواهینامه‌ SSL
 • محافظت‌ WAF
 • تا 10 قانون Firewall
 • تا 10 قانون سفارشی‌
 • تا 1000 بار پاکسازی‌ cache
 • صفحات خطای‌ اختصاصی‌
 • NS دلخواه
 • IP اختصاصی‌
 • پاكسازی‌ کش‌ کل‌ سایت‌
 • کش‌ کردن محتوای‌ استاتیک‌
 • پشتیبانی‌ از HSTS
 • گزارش گیری‌
 • دسترسی‌ به‌ API
 • تا 7 روز گزارش Access Log
 • Nameserver دلخواه
 • پورت اوریجین‌
 • web socket
 • تا 10 پاپسایت‌
 • پشتیبانی‌

طلایی

قابلیت‌های فوق پیشرفته برای وب‌سایت‌های بزرگ و پرتقاضا
هزارتومان ٢٩٩
ماهانه
 • ترافیک مصرفی منصفانه
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • حملات DDOS لایه‌ ٣ و ٤
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • بارگذاری‌ گواهینامه‌ SSL
 • محافظت‌ WAF
 • تا 15 قانون Firewall
 • تا 20 قانون سفارشی‌
 • تا 5000 بار پاکسازی‌ cache
 • صفحات خطای‌ اختصاصی‌
 • NS دلخواه
 • IP اختصاصی‌
 • پاكسازی‌ کش‌ کل‌ سایت‌
 • کش‌ کردن محتوای‌ استاتیک‌
 • پشتیبانی‌ از HSTS
 • گزارش گیری‌
 • دسترسی‌ به‌ API
 • تا 14 روز گزارش Access Log
 • Nameserver دلخواه
 • پورت اوریجین‌
 • web socket
 • تا 15 پاپسایت‌
 • پشتیبانی‌

نامحدود

قابلیت‌های فوق پیشرفته برای سازمان های بزرگ
تماس بگیرید
 • ترافیک مصرفی نامحدود
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • حملات DDOS لایه‌ ٣ و ٤
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • بارگذاری‌ گواهینامه‌ SSL
 • محافظت‌ WAF
 • قوانین‌ Firewall نامحدود
 • قوانین‌ سفارشی‌ نامحدود
 • پاکسازی‌ cache نامحدود
 • صفحات خطای‌ اختصاصی‌
 • NS دلخواه
 • IP اختصاصی‌
 • پاكسازی‌ کش‌ کل‌ سایت‌
 • کش‌ کردن محتوای‌ استاتیک‌
 • پشتیبانی‌ از HSTS
 • گزارش گیری‌
 • دسترسی‌ به‌ API
 • تا 60 روز گزارش Access Log
 • Nameserver دلخواه
 • پورت اوریجین‌
 • web socket
 • میزان دلخواه پاپسایت‌
 • پشتیبانی‌ VIP

امکانات سرویس CDN وردپرس گرین پلاس

(افزایش سرعت بارگذاری و ارتقاء امنیت وب‌سایت)

CDN برای وب‌سایت‌های وردپرسی ویژگی‌هایی ارائه می‌دهد که به بهبود کارایی و امنیت آنها کمک می‌کند. این شامل سرعت بارگذاری بهبود یافته از طریق ذخیره محتوا در سرورهای نزدیک به کاربران، حفاظت امنیتی از طریق امکانات SSL/TLS، توزیع موثر ترافیک بین سرورها جهت مقابله با ترافیک بالا و جلوگیری از حملات DDoS، بهینه‌سازی تصاویر با ذخیره آنها در سرورهای لبه، پشتیبانی از پروتکل HTTP/2 برای بهبود ارتباطات میان مرورگر، سرور و تصاویر لبه که تحویل سریعتر محتوا به کاربران را فراهم می‌کند. این ویژگی‌ها همگی باعث بهبود عملکرد و تجربه کاربری در وب‌سایت‌های وردپرسی می‌شوند.

گرین پلاس_کش css و js

کش css و js

در وردپرس، کش (Caching) CSS و JS به این معناست که فایل‌های سبک‌سازی (CSS) و جاوااسکریپت (JS) سایت به طور موقت در حافظه نهان (Cache) نگهداری می‌شوند. این کار باعث بهبود سرعت بارگذاری صفحات و افزایش کارایی وب‌سایت می‌شود.

گرین پلاس_کش تصاویر

کش تصاویر

کش تصاویر در CDN وردپرس با مستقر کردن تصاویر در سرورهای جهانی CDN، سرعت لود صفحات را بهبود می‌بخشد، حجم داده را بهینه‌سازی کرده و فشار بر سرور اصلی را کاهش می‌دهد که بهبود تجربه کاربری و بهینه‌سازی سئو سایت منجر می‌شود.

گرین پلاس_کاهش حجم مصرفی

کاهش حجم درخواست به سرور

CDN با توزیع محتوا در سرورهای جهانی، استفاده از حافظه نهان و تکنولوژی‌های توزیع بار، درخواست‌ها به سرور اصلی را کاهش داده و سرعت انتقال محتوا را بهبود می‌بخشد که به بهینه‌سازی کارایی سایت و کاهش فشار بر سرور اصلی منجر می‌شود.

گرین پلاس_افزایش سرعت سایت

افزایش سرعت سایت

CDN در وردپرس با نگهداری محتوا در سرورهای جهانی، استفاده از حافظه نهان و بهینه‌سازی تصاویر و فایل‌ها، سرعت بارگذاری صفحات را افزایش داده و تجربه کاربری را بهبود می‌بخشد. این اقدامات باعث کاهش فاصله فیزیکی کمترین درخواست به سرور اصلی سایت وردپرس می‌شوند.

گرین پلاس_بهبود سئو سایت

بهبود سئو

CDN در وردپرس با بهینه‌سازی سرعت بارگذاری صفحات، کاهش تاخیر انتقال داده و مدیریت بهینه تصاویر به بهبود علامت گذاری سرعت، کاهش فاصله فیزیکی و افزایش رتبه‌بندی سئوی سایت کمک می‌کند.

گرین پلاس_افزایش امنیت

افزایش امنیت

CDN امنیت سایت را با مقابله حملات DDoS، استفاده از رمزنگاری برای انتقال اطلاعات و ارائه فایروال و ویژگی‌های حفاظت افزایش می‌دهد. این اقدامات باعث محافظت از سایت در برابر تهدیدهای امنیتی مختلف می‌شود.

گرین پلاس_سرویس شبکه توزیع محتوا CDN2

گواهینامه رایگان SSL

گواهینامه SSL برای امنیت سایتو تایید صحت سایت شما می باشد که دامنه شما را از پروتکل HHTP به HTTPS تغییر می دهد. سرویس های cdn گرین پلاس، این گواهینامه را برای شما به طور رایگان دریافت می کند.

پایداری و دسترس بودن همیشگی

حتی در زمان قطعی سایت، CDN از توزیع جغرافیایی سرورها، حافظه نهان، و سیستم‌های مدیریت پیشرفته استفاده می‌کند تا دسترسی به سایت را تسهیل کرده و ترافیک را به سرورهای دیگر هدایت نماید.

اطلاعات بیش تر
گرین پلاس_Distribution network در CDN

شبکه توزیع در CDN

Distribution Network در CDN نقش اساسی در بهینه‌سازی توزیع محتوا با ایجاد نقاط توزیع جهانی دارد. این سیستم با کاهش فاصله جغرافیایی، توزیع بار هوشمند، حمایت در برابر حملات DDoS و استفاده از کش، سرعت و کارایی بارگذاری محتوا را افزایش می‌دهد. به طور کلی، Distribution Network در CDN بهبود عملکرد، امنیت و کارایی سرویس را ارتقاء می‌بخشد.

Load Balancing در CDN

در CDN، Load Balancing به توزیع هوشمندانه بار کاری بین نقاط توزیع مختلف اشاره دارد. این فرآیند باعث متوازن شدن بارهای کاری در سرورهای CDN می‌شود، از جلوگیری از افزایش فشار بیش از حد بر روی یک نقطه توزیع و افزایش کارایی و پایداری در ارائه محتوا به کاربران در سراسر جهان می‌گردد.

گرین پلاس_Load Balancing در cdn
گرین پلاس_مدیریت امنیت در شبکه توزیع

مدیریت امنیت در شبکه توزیع

مدیریت امنیت در CDN شامل استفاده از رمزنگاری SSL/TLS، حفاظت در برابر حملات DDoS، استفاده از فایروال و WAF، مدیریت هویت، دسترسی، پیگیری و گزارش‌دهی امنیتی می‌شود. این اقدامات هدف دارند تا ارتباطات امنیتی را ارتقاء دهند، حملات امنیتی را مهار کنند و اطلاعات را در CDN به صورت امن نگه دارند.

مدیریت حافظه نهان در CDN

Caching در Distribution Network در CDN به معنای ذخیره موقت محتوا در نقاط توزیع است. این عمل به کمک سرورهای نقاط توزیع که در سراسر جهان قرار دارند، اطلاعات را ذخیره می‌کند. با استفاده از caching، محتوا مانند تصاویر یا صفحات وب به صورت محلی در نقاط توزیع ذخیره می‌شود، که باعث افزایش سرعت و کارایی در دسترسی به آن محتوا می‌شود. این عمل کاهش فشار بر سرور اصلی را نیز به همراه دارد و بهبودی در تجربه کاربری ایجاد می‌کند.

گرین پلاس_مدیریت حافظه نهان

سؤالات متداول

پاسخ سؤالات متداول خود را از اینجا بخوانید

شبکه توزیع محتوا یا CDN به مجموعه‌ای از سرورهای قرار گرفته در نقاط استراتژیک جهان اطلاق می‌شود که اطلاعات را از سرور اصلی در حافظه‌های کش خود ذخیره کرده و در صورت درخواست کاربران، به جای ارسال پاسخ از سرور مبدا، اطلاعات و فایل‌های درخواستی را از سرور نزدیک به موقعیت جغرافیایی کاربر نهایی ارسال می‌کند. این اقدام به منظور افزایش سرعت تبادل اطلاعات و بهبود زمان بارگذاری صفحات وب‌سایت انجام می‌شود.

برای تعادل دادن به بار ترافیک و افزایش سرعت ارائه خدمات، کسب و کارهایی که با حجم ترافیک بالا روبرو هستند، می‌توانند از CDN به منظور ذخیره محتوای ثابت استفاده کرده و با سرعت بالا به کاربران خود خدمات ارائه دهند.

 • پنل مدیریتی با رابط کاربری مناسب و کاربرپسند
 • قابلیت فعال‌سازی آنتی‌ویروس
 • امکان تعریف قوانین مجزا برای فایل‌های استاتیک و داینامیک در فایروال
 • قابلیت استفاده از ویژگی Load Balancing
 • اختصاص امکان دیباگ‌کردن جهت کمک به عیب‌یابی بهتر در تنظیمات استاندارد CDN
 • قابلیت بارگذاری SSL شخصی
 • قابلیت مدیریت Load Balancing
 • قابلیت فعال‌سازی IP Reputation
 • قابلیت استفاده از پنل مدیریتی DNS
 • قابلیت Minify به عنوان «قابلیت شتاب‌دهی» و بهینه‌سازی انواع فایل
 • قابلیت استفاده از صفحات خطای شخصی‌سازی شده
 • قابلیت تنظیم قوانین مختلف امنیتی در بخش فایروال
 • قابلیت جلوگیری از حملات DDoS در سطح اپلیکیشن
 • قابلیت استفاده از گواهی SSL استاندارد  گرین پلاس
 • قابلیت فعال‌سازی WAF جهت ارتقای امنیت در سطح وب اپلیکیشن
 • قابلیت فعال‌سازی آنتی‌ویروس برای فایل‌های آپلود شده در وب‌سایت
 • قابلیت مشاهده logهای دسترسی و امنیتی در بازه‌های زمانی دلخواه
 • قابلیت مدیریت تنظیمات Cache از جمله نوع و مدت زمان Cache محتوا
 • قابلیت مشاهده وضعیت سرویس CDN، ترافیک مصرفی و نمودار میزان مصرف
مشتریان ما چه می گویند؟

آخرین نظرات مشتریان رضایتمندما

سرویس CDN گرین پلاس راهکاری نوین

شبکه توزیع محتوای سریع، امن و به گستره جهان

cdn banner
باز کردن چت
گرین پلاس | پیشرو در حوزه فناوری ابری
چطور می تونم کمک تون کنم؟