خرید CDN فایل

خرید سرویس CDN فایل از گرین پلاس؛

 

سریع، امن و به گستره جهان

چگونه خرید CDN فایل به بهبود سرعت سایت کمک می‌کند؟ CDN فایل، شبکه‌ای از سرورهای جغرافیایی پراکنده است که محتواهای وب سایت را ذخیره نموده و نسخه‌های آن را در مراکز داده جهانی نگه می‌دارد. هنگامی که کاربر درخواست صفحه‌ای از وب‌سایت را می‌دهد، درخواست به نزدیک‌ترین گره CDN فایل هدایت می‌شود و اطلاعات از محتوای حافظه پنهان در نقاط حضور CDN (PoPs) ارائه می‌شود.

این سیستم به طور چشم‌گیری زمان پاسخ درخواست تا تحویل را به سرعت کاهش می‌دهد و به وب‌سایت این امکان را می‌دهد که با سرعت بیشتری بارگذاری شود. با اضافه کردن CDN فایل گرین پلاس، مزایای اضافی نیز به دست می‌آید؛ از جمله ذخیره تصاویر و محتوای سایت در سرورهای لبه و ارائه آن با سرعت بهتر که به بهبود عملکرد کلی وب‌سایت کمک می‌کند.

 
گرین پلاس_cdn فایل

انواع پلن‌های CDN وب‌سایت گرین پلاس

DNS ابری

قابلیت‌های پایه برای وب‌سایت‌های کوچک
رایگان
 • ترافیک مصرفی منصفانه
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • تعداد قوانین‌ Firewall
 • گزارش گیری‌
 • پشتیبانی‌

برنز

قابلیت‌های توسعه‌یافته برای وب‌سایت‌های متوسط
هزارتومان ٤٩/٩
ماهانه
 • ترافیک مصرفی منصفانه
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • تا 5 قانون Firewall
 • گزارش گیری‌
 • پشتیبانی‌

نقره ای

قابلیت‌های پیشرفته برای وب‌سایت‌های بزرگ و پرترافیک
هزارتومان ١٢٩/٩
ماهانه
 • ترافیک مصرفی منصفانه
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • تا 10 قانون Firewall
 • گزارش گیری‌
 • پشتیبانی‌

طلایی

قابلیت‌های فوق پیشرفته برای وب‌سایت‌های بزرگ و پرتقاضا
هزارتومان ٢٩٩
ماهانه
 • ترافیک مصرفی منصفانه
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • تا 15 قانون Firewall
 • گزارش گیری‌
 • پشتیبانی‌

نامحدود

قابلیت‌های فوق پیشرفته برای سازمان های بزرگ
تماس بگیرید
 • ترافیک مصرفی نامحدود
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • قوانین‌ Firewall نامحدود
 • گزارش گیری‌
 • پشتیبانی‌ VIP
مشاهده جزئیات پلن ها

DNS ابری

قابلیت‌های پایه برای وب‌سایت‌های کوچک
رایگان
 • ترافیک مصرفی منصفانه
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • حملات DDOS لایه‌ ٣ و ٤
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • بارگذاری‌ گواهینامه‌ SSL
 • محافظت‌ WAF
 • تعداد قوانین‌ Firewall
 • تعداد قوانین‌ سفارشی‌
 • تعداد پاکسازی‌ cache
 • صفحات خطای‌ اختصاصی‌
 • NS دلخواه
 • IP اختصاصی‌
 • پاكسازی‌ کش‌ کل‌ سایت‌
 • کش‌ کردن محتوای‌ استاتیک‌
 • پشتیبانی‌ از HSTS
 • گزارش گیری‌
 • دسترسی‌ به‌ API
 • گزارش گیری Access Log
 • Nameserver دلخواه
 • پورت اوریجین‌
 • web socket
 • تعداد پاپسایت‌ها
 • پشتیبانی‌

برنز

قابلیت‌های توسعه‌یافته برای وب‌سایت‌های متوسط
هزارتومان ٤٩/٩
ماهانه
 • ترافیک مصرفی منصفانه
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • حملات DDOS لایه‌ ٣ و ٤
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • بارگذاری‌ گواهینامه‌ SSL
 • محافظت‌ WAF
 • تا 5 قانون Firewall
 • تا 5 قانون سفارشی‌
 • تا 500 بار پاکسازی‌ cache
 • صفحات خطای‌ اختصاصی‌
 • NS دلخواه
 • IP اختصاصی‌
 • پاكسازی‌ کش‌ کل‌ سایت‌
 • کش‌ کردن محتوای‌ استاتیک‌
 • پشتیبانی‌ از HSTS
 • گزارش گیری‌
 • دسترسی‌ به‌ API
 • تا 5 روز گزارش Access Log
 • Nameserver دلخواه
 • پورت اوریجین‌
 • web socket
 • تا 7 پاپسایت
 • پشتیبانی‌

نقره ای

قابلیت‌های پیشرفته برای وب‌سایت‌های بزرگ و پرترافیک
هزارتومان ١٢٩/٩
ماهانه
 • ترافیک مصرفی منصفانه
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • حملات DDOS لایه‌ ٣ و ٤
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • بارگذاری‌ گواهینامه‌ SSL
 • محافظت‌ WAF
 • تا 10 قانون Firewall
 • تا 10 قانون سفارشی‌
 • تا 1000 بار پاکسازی‌ cache
 • صفحات خطای‌ اختصاصی‌
 • NS دلخواه
 • IP اختصاصی‌
 • پاكسازی‌ کش‌ کل‌ سایت‌
 • کش‌ کردن محتوای‌ استاتیک‌
 • پشتیبانی‌ از HSTS
 • گزارش گیری‌
 • دسترسی‌ به‌ API
 • تا 7 روز گزارش Access Log
 • Nameserver دلخواه
 • پورت اوریجین‌
 • web socket
 • تا 10 پاپسایت‌
 • پشتیبانی‌

طلایی

قابلیت‌های فوق پیشرفته برای وب‌سایت‌های بزرگ و پرتقاضا
هزارتومان ٢٩٩
ماهانه
 • ترافیک مصرفی منصفانه
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • حملات DDOS لایه‌ ٣ و ٤
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • بارگذاری‌ گواهینامه‌ SSL
 • محافظت‌ WAF
 • تا 15 قانون Firewall
 • تا 20 قانون سفارشی‌
 • تا 5000 بار پاکسازی‌ cache
 • صفحات خطای‌ اختصاصی‌
 • NS دلخواه
 • IP اختصاصی‌
 • پاكسازی‌ کش‌ کل‌ سایت‌
 • کش‌ کردن محتوای‌ استاتیک‌
 • پشتیبانی‌ از HSTS
 • گزارش گیری‌
 • دسترسی‌ به‌ API
 • تا 14 روز گزارش Access Log
 • Nameserver دلخواه
 • پورت اوریجین‌
 • web socket
 • تا 15 پاپسایت‌
 • پشتیبانی‌

نامحدود

قابلیت‌های فوق پیشرفته برای سازمان های بزرگ
تماس بگیرید
 • ترافیک مصرفی نامحدود
 • تعداد درخواست نامحدود
 • مدیریت‌ رکوردهای‌ DNS
 • توزیع‌ بار DNS
 • حملات DDOS لایه‌ ٣ و ٤
 • گواهینامه‌ رایگان SSL
 • بارگذاری‌ گواهینامه‌ SSL
 • محافظت‌ WAF
 • قوانین‌ Firewall نامحدود
 • قوانین‌ سفارشی‌ نامحدود
 • پاکسازی‌ cache نامحدود
 • صفحات خطای‌ اختصاصی‌
 • NS دلخواه
 • IP اختصاصی‌
 • پاكسازی‌ کش‌ کل‌ سایت‌
 • کش‌ کردن محتوای‌ استاتیک‌
 • پشتیبانی‌ از HSTS
 • گزارش گیری‌
 • دسترسی‌ به‌ API
 • تا 60 روز گزارش Access Log
 • Nameserver دلخواه
 • پورت اوریجین‌
 • web socket
 • میزان دلخواه پاپسایت‌
 • پشتیبانی‌ VIP

امکانات سرویس CDN فایل گرین پلاس

(افزایش سرعت بارگذاری و ارتقاء امنیت وب‌سایت)

CDN یک ابزار قدرتمند برای بهبود عملکرد وبسایت‌هاست. با توزیع محتوا از سرورهای نزدیک به کاربران، سرعت بارگذاری بهبود می‌یابد و ترافیک بین سرورها بهینه می‌شود. این سیستم همچنین فشار بر سرور اصلی را کاهش داده، هزینه پهنای باند را کاهش می‌دهد و امنیت را افزایش می‌دهد. به طور کلی، CDN با ارائه امکاناتی نظیر سرعت بالا، توزیع بار مؤثر و افزایش امنیت، به بهبود چشمگیری در تجربه کاربری و عملکرد وبسایت‌ها کمک می‌کند.سرعت بارگذاری بالا در فایل‌ها که از سرورهای نزدیک به کاربران تحویل داده می‌شوند،  باعث بهبود سرعت بارگذاری وبسایت می‌شود.

گرین پلاس_افزایش میزا حجم کش در edge

افزایش حجم cache در CDN

افزایش حجم کش در CDN به معنای افزایش مقدار اطلاعاتی است که در حافظه نهان (cache) سرورهای CDN نگهداری می‌شود. این عمل باعث می‌شود تا محتواهای متداول‌تر، مثلاً تصاویر، فایل‌های CSS و JavaScript به طور مداوم در حافظه نهان قرار گیرند.

گرین پلاس_امکان بهینه سازی سرعت سایت

بهینه سازی سرعت

امکان بهینه‌سازی سرعت سایت با CDN فایل به معنای استفاده از یک شبکه توزیع محتوا برای ارائه فایل‌های وب به کاربران با سرعت بالا و بهینه است. این سیستم با قرار دادن محتوا در سرورهای مستقر در نقاط استراتژیک جهان، دسترسی به فایل‌ها را بهبود می‌بخشد.

گرین پلاس_کاهش حجم مصرفی از سرور

کاهش حجم مصرفی از سرور

کاهش حجم ترافیک به سرور اصلی و استفاده از CDN در فایل به بهبود کارایی و کاهش فشار بر سرورها منجر می‌شود. سرورهای CDN با نگهداری کش محتوا، ترافیک را بهینه‌تر توزیع کرده و سرعت دسترسی به فایل‌ها را افزایش می‌دهند. این بهینه‌سازی به کاهش زمان پاسخ به درخواست‌ها کمک می کند.

گرین پلاس_افزایش پایداری و در دسترس بودن همیشگی

افزایش پایداری و در دسترس بودن

افزایش پایداری و همیشه در دسترس بودن در CDN فایل از طریق مستقر کردن محتوا در سرورهای گسترش یافته در نقاط جغرافیایی مختلف صورت می‌گیرد. این اقدام باعث می‌شود تا حتی در مواجهه با افزایش ترافیک یا مشکلات فنی، محتوا به کاربران با سرعت و پایداری بالا ارائه شود.

گرین پلاس_امکان کش اختصاصی برای کاربر

امکان cache اختصاصی برای کاربر

Cache اختصاصی در CDN به امکان فراهم آوردن حافظه‌نهان (cache) اختصاصی برای هر کاربر یا گروهی از کاربران در CDN اشاره دارد. این ویژگی در CDN این امکان را می‌دهد که محتواهای مختلف را بر اساس نیازهای خاص یا ویژگی‌های کاربران، در حافظه‌نهان نگهداری شوند.

اگرین پلاس_منیت بالا

امنیت بالا

امنیت بالا در CDN به معنای استفاده از رمزنگاری، حفاظت در برابر حملات DDoS و مکانیزم‌های حریم شخصی برای اطمینان از انتقال امن ترافیک و حفاظت از اطلاعات حساس است. این اقدامات ارتقاء امانت اطلاعات به بهبود امنیت و تجربه کاربری کمک می‌کنند.

گرین پلاس_کاهش زمان پاسخگویی

کاهش زمان پاسخگویی

نزدیکی به کاربران با قرار دادن سرور های edge در نقاط استراتژیک جغرافیایی و سرورهای CDN که با نگه‌داری حافظه نهان (cache) از محتواهای پرتکرار، از جمله تصاویر، فایل‌های CSS و JavaScript،باعث می شود زمان لود به حداقل برسد و زمان پاسخگویی را کاهش دهد.

بهبود سئو سایت

CDN بهبود سئو سایت را از طریق کاهش زمان لود صفحات، بهینه‌سازی تجربه کاربری و افزایش دسترسی به محتواها را ایجاد می‌کند. با مستقر کردن سرورهای CDN در نقاط استراتژیک جهان، ترافیک به سرعت انتقال یافته و سایت با سرعت بیشتری لود می‌شود.

اطلاعات بیش تر
گرین پلاس_edge server در cdn

ویژگی های سرور لبه در CDN

سرورهای لبه (Edge Servers) نقاط توزیعی در شبکه‌های CDN هستند که در محل‌های فیزیکی استراتژیک قرار گرفته‌اند. این سرورها در نزدیکی کاربران قرار دارند و مسئولیت ارائه محتوا و خدمات به صورت محلی و بهینه را بر عهده دارند. سرورهای لبه باعث کاهش فاصله جغرافیایی بین کاربران و سرورها، افزایش سرعت بارگذاری محتوا و بهبود عملکرد کلی شبکه می‌شوند. این سرورها در مقابل حملات DDoS و نیز برای اجرای عملیات‌های امنیتی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

بهینه سازی مسیر ها در Edge

CDN با انتخاب و پیکربندی ابتدایی، ترافیک را به سرورهای خود هدایت می‌کند. سپس با تنظیم DNS، مسیریابی بهینه را فراهم می‌سازد و محتوا در سرورهای CDN قرار می‌گیرد. تنظیمات Cache و پایش مداوم از اطلاعات پیشرفته مسیریابی بهینه‌سازی مسیر را فراهم می‌کنند. در نهایت، با بهینه‌سازی مسیرها و ارائه عملکرد بهتر، CDN سرعت و عملکرد وبسایت را افزایش می‌دهد.

گرین پلاس_بهینه سازی مسیر ها در Edge
گرین پلاس_مدیریت نگهداری و به روز رسانی

مدیریت نگهداری و به روز رسانی

مدیریت نگهداری و به‌روزرسانی در سرورهای لبه شامل تعمیرات و نگهداری دوره‌ای فیزیکی و نرم‌افزاری می‌شود. این فرآیندها به منظور حفظ کارایی و اطمینان از امنیت سرورها اجرا می‌شوند. همچنین، به‌روزرسانی نرم‌افزارها و پچ‌های امنیتی به منظور جلوگیری از آسیب‌پذیری‌ها و بهبود عملکرد اجرا می‌شود. این اقدامات جهت ارائه خدمات بهینه و مطمئن در سرورهای لبه انجام می‌شوند.

ارائه محتوای بهینه در Edge

ارائه محتوای بهینه در سرورهای لبه به معنای قرار دادن و ذخیره محتوا در نزدیکی کاربران است. این سرورهای لبه با کاهش فاصله جغرافیایی، سرعت بارگذاری محتوا را افزایش داده و تجربه کاربری را بهبود می‌بخشند. با بهینه‌سازی و ذخیره محتوا در نقاط توزیعی استراتژیک، سرورهای لبه کاربران را به سرعت به محتواهای مورد نظر هدایت می‌کنند و بارگذاری صفحات و سرویس‌ها را بهبود می‌بخشند.

گرین پلاس_ارائه محتوای بهینه

سؤالات متداول

پاسخ سؤالات متداول خود را از اینجا بخوانید

شبکه توزیع محتوا یا CDN به مجموعه‌ای از سرورهای قرار گرفته در نقاط استراتژیک جهان اطلاق می‌شود که اطلاعات را از سرور اصلی در حافظه‌های کش خود ذخیره کرده و در صورت درخواست کاربران، به جای ارسال پاسخ از سرور مبدا، اطلاعات و فایل‌های درخواستی را از سرور نزدیک به موقعیت جغرافیایی کاربر نهایی ارسال می‌کند. این اقدام به منظور افزایش سرعت تبادل اطلاعات و بهبود زمان بارگذاری صفحات وب‌سایت انجام می‌شود.

برای تعادل دادن به بار ترافیک و افزایش سرعت ارائه خدمات، کسب و کارهایی که با حجم ترافیک بالا روبرو هستند، می‌توانند از CDN به منظور ذخیره محتوای ثابت استفاده کرده و با سرعت بالا به کاربران خود خدمات ارائه دهند.

 • پنل مدیریتی با رابط کاربری مناسب و کاربرپسند
 • قابلیت فعال‌سازی آنتی‌ویروس
 • امکان تعریف قوانین مجزا برای فایل‌های استاتیک و داینامیک در فایروال
 • قابلیت استفاده از ویژگی Load Balancing
 • اختصاص امکان دیباگ‌کردن جهت کمک به عیب‌یابی بهتر در تنظیمات استاندارد CDN
 • قابلیت بارگذاری SSL شخصی
 • قابلیت مدیریت Load Balancing
 • قابلیت فعال‌سازی IP Reputation
 • قابلیت استفاده از پنل مدیریتی DNS
 • قابلیت Minify به عنوان «قابلیت شتاب‌دهی» و بهینه‌سازی انواع فایل
 • قابلیت استفاده از صفحات خطای شخصی‌سازی شده
 • قابلیت تنظیم قوانین مختلف امنیتی در بخش فایروال
 • قابلیت جلوگیری از حملات DDoS در سطح اپلیکیشن
 • قابلیت استفاده از گواهی SSL استاندارد  گرین پلاس
 • قابلیت فعال‌سازی WAF جهت ارتقای امنیت در سطح وب اپلیکیشن
 • قابلیت فعال‌سازی آنتی‌ویروس برای فایل‌های آپلود شده در وب‌سایت
 • قابلیت مشاهده logهای دسترسی و امنیتی در بازه‌های زمانی دلخواه
 • قابلیت مدیریت تنظیمات Cache از جمله نوع و مدت زمان Cache محتوا
 • قابلیت مشاهده وضعیت سرویس CDN، ترافیک مصرفی و نمودار میزان مصرف
مشتریان ما چه می گویند؟

آخرین نظرات مشتریان رضایتمندما

سرویس CDN گرین پلاس راهکاری نوین

شبکه توزیع محتوای سریع، امن و به گستره جهان

cdn banner