پایگاه دانش

مدیریت Image ها و Container ها

گرین پلاس_مدیریت image ها و container ها

دریافت تصویر (PULL IMAGES) 

در مبحث مدیریت Image ها و Container ها با دستور  PULL IMAGE میتوانیم از DOCKER HUB ایمیج های مختلف را دریافت و اضافه کنیم که در مقاله نصب docker توضیح داده شده است.(اینجا میتونین بخونین:)) 

مثلا ایمیج hello-world

				
					sudo docker pull hello-world
				
			

لیست تصاویر:

با دستور زیر می‌توانید لیست تصاویر موجود را مشاهده کنید.

				
					sudo docker image 
				
			

حذف تصویر:

  • برای حذف یک تصویر از دستور docker rmi یا docker image rm استفاده کنید. برای مثال اینجا از ایمیج hello world استفاده می کنیم.

				
					sudo docker rmi hello-world
				
			

مدیریت کانتینرها (Containers)

برای ایجاد کانتینر ها طبق دستور زیر عمل می کنیم که اینجا از ایمیج nginx مثال می زنیم. برای ایجاد یک کانتینر، ابتدا یک تصویر را انتخاب کنید.  این تصویر را با دستور docker pull دریافت می‌کنیم:

				
					docker pull nginx

				
			

حالا که تصویر دانلود شده است، می‌توانیم یک کانتینر از این تصویر ایجاد کنیم. در اینجا دستور docker run را با  تنظیمات متداول نشان می‌دهیم:

				
					docker run -d --name my-nginx-container -p 8080:80 nginx

				
			

توضیحات دستور:

  • d-: به معنای "دیتاچین"،  دستوری که به کانتینر داده شده  را در حالت پس‌زمینه (background) اجرا می‌کند.
  • name my-nginx-container--:  این دستور نام کانتینر را به "my-nginx-container" تعیین می‌کند.
  • p 8080:80-:  این دستور پورت 8080 سیستم میزبان را به پورت 80 داخل کانتینر متصل می‌کند.
  • nginx: نام تصویر یا  image ای که می خواهیم از آن  کانتینر ایجاد کنیم.

از این پس، شما می‌توانید به آدرس http://localhost:8080 در مرورگر خود بروید و صفحه خوش‌آمدگوی Nginx را مشاهده کنید.

در هر زمان می‌توانید با دستورات docker ps یا docker container ls لیست کانتینرهای در حال اجرا را بررسی کنید:

				
					docker ps

				
			

و اگر نیاز به متوقف کردن یا حذف کانتینر دارید، می‌توانید از دستورات docker stop و docker rm استفاده کنید:

				
					docker stop my-nginx-container
docker rm my-nginx-container
				
			

این مثال به شما نشان می‌دهد چگونه یک کانتینر Nginx ایجاد کرده و از آن در محیط محلی خود استفاده کنید.

لیست کانتینرها:

با دستور docker ps یا docker container ls می‌توانید لیست کانتینرهای در حال اجرا را مشاهده کنید.

				
					docker ps

				
			

برای مشاهده تمامی کانتینرها شامل کانتینرهای در حال اجرا و متوقف، از docker ps -a استفاده کنید.

				
					docker ps -a

				
			

توقف و اجرای مجدد کانتینر:

برای توقف یک کانتینر از docker stop و برای اجرای مجدد از docker start استفاده کنید.

				
					docker stop my-nginx-container

				
			

اجرای مجدد هم با این دستور.

				
					docker start my-nginx-container

				
			

در اینجا:

  • my-nginx-container: نام کانتینر مورد نظر شما است. اگر کانتینر دیگری دارید، نام آن را جایگزین کنید.

پس از اجرای دستور docker stop، کانتینر متوقف می‌شود و می‌توانید از دستور docker ps یا docker container ls برای بررسی کانتینرهای در حال اجرا استفاده کنید تا ببینید که کانتینر مورد نظر توقف شده است.

پس از اجرای دستور docker start، کانتینر دوباره اجرا می‌شود و می‌توانید به آن دسترسی پیدا کنید.

حذف کانتینر:

   برای حذف یک کانتینر از docker rm یا    docker container rm استفاده کنید. از هرکدام میتوانید استفاده کنید.

با دستور دومی کانتینر به صورت دائمی حذف می شود .

				
					docker rm my-nginx-container
docker container rm my-nginx-container

				
			

ورود به داخل یک کانتینر:

  • با دستور docker exec -it می‌توانید وارد یک کانتینر شوید.

برای ورود به داخل یک کانتینر که از nginx استفاده می‌کند، می‌توانید از دستور docker exec به همراه یک ترمینال تعاملی استفاده کنید. در این مثال، فرض کنید کانتینری با نام my-nginx-container در حال اجرا است.

				
					docker exec -it my-nginx-container /bin/bash

				
			

در اینجا:

  • it-:  این دستور  به شما این امکان را می‌دهند که با کانتینر به صورت تعاملی ارتباط برقرار کنید.
  • my-nginx-container: نام کانتینر مورد نظر.
  • bin/bash/: یک شل (shell) تعاملی را درون کانتینر باز می‌کند. اگر در کانتینر از شل دیگری استفاده می‌شود، مانندbin/sh/ یا bin/zsh/، می‌توانید مسیر را تغییر دهید.

با اجرای این دستور، وارد ترمینال کانتینر شده و می‌توانید دستورات مورد نیاز خود را درون محیط کانتینر اجرا کنید. مثلاً می‌توانید به محل نصب Nginx در کانتینر بروید و تنظیمات آن را بررسی کنید:

 
				
					cd /etc/nginx
ls
cat nginx.conf

				
			

در بخش های بالا سعی بر این بود تا حدی سیری بر مدیریت Image ها و Container ها در داکر داشته باشیم که در ادامه، در مقالات دیگر این مجموعه دستورات را بیشتر بررسی خواهیم کرد،  امیدوارم از مقاله مدیریت Image ها و Container ها لذت برده باشید.